6ฟุต ที่นอนยางพาราเทียม

ผลิตและจำหน่าย 6ฟุต ที่นอนปิคนิคยางพาราเทียม ไส้ทำจาก PE และใยอัดแน่น

  • 5ฟุต หนา 2นิ้ว
  • 5ฟุต หนา 3นิ้ว
  • 5ฟุต หนา 4นิ้ว
  • 5ฟุต หนา 5นิ้ว
  • 5ฟุต หนา 8นิ้ว