6ฟุต ที่นอนใยสังเคราะห์

ผลิตและจำหน่าย 6ฟุต ที่นอนปิคนิคใยสังเคราะห์

  • ที่นอนเดี่ยว รุ่นบาง หนา 2นิ้ว ใย 1000g
  • ที่นอนเดี่ยว รุ่นหนา หนา 3นิ้ว ใย 1400g
  • ชุดที่นอน 4ชิ้น(ที่นอน1,หมอน2,ผ้าห่มนวม1)